Население и език

Населението на Тайланд е приблизително 66 милиона души.

Гъстота – 120,6 жит. на кв. км.

Естественият прираст е 17 на 1000.

Средна продължителност на живота – мъже – 67 г., жени – 72 г.

Етнически състав:

Език: Националният и официален език на Тайланд е тайски.

Английският език е широко говорим и разбираем в големите градове и особено в Банкок и сред бизнес кръговете.