Информация за предлаганите визи от консулството

      Уважаеми туристи и гости на Кралство Тайланд с решение на Тайландското правителство и Нота на  Министерството на външните работи на Кралство Тайланд от 02.07.2019 година, за издаването на Туристическа виза с еднократно влизане в Кралството, от 15.07.2019 година се заплаща такса от 35 Евро(EUR), за шест месечна многократна Туристическа виза таксата е 175 Евро. Транзитната виза е с такса от 30 Евро, а различните видове Не емигрантска виза с еднократно влизане са с такса от 70 Евро.

     Искаме да обърнем внимание, че неспазването на визовия режим на Кралство Тайланд се санкционира с високи глоби и дори задържане под стража ако провинението е особено тежко.

       Както и до сега, влизането в Тайланд с валидна входна виза е абсолютно задължително.

 

 ========================================================================

Работното време на Почетното Консулство за кандидатстване и получаване на визи е всеки работен ден - от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 16.30 часа.

Издаването на входна виза за Тайланд отнема между един и три дни в зависимост от натоварването.

Настоятелно молим, кандидастващите за визи да посещават офиса на Консулството не предружени от бебета и малки деца до 3 години.

Адресът на Почетното Консулство е: гр. София 1000, ул. П. Парчевич № 42. (сградата е на ъгъла с бул. Витоша, телефон 02 960 0933)