Информация за предлаганите визи от консулството

      Уважаеми туристи и гости на Кралство Тайланд с решение на Тайландското правителство и Нота на  Министерството на външните работи на Кралство Тайланд от 02.07.2019 година, за издаването на "Туристическа виза" с еднократно влизане в Кралството, от 15.07.2019 година се заплаща такса от 35 Евро(EUR), за шест месечна "Многократна Туристическа виза" таксата е 175 Евро. "Транзитната виза" е с такса от 30 Евро, а различните видове "Не емигрантска виза" с еднократно влизане са с такса от 70 Евро.

     Искаме да обърнем внимание, че неспазването на визовия режим на Кралство Тайланд се санкционира с високи глоби и дори задържане под стража ако провинението е особено тежко.

       Както и до сега, влизането в Тайланд с валидна входна виза е абсолютно задължително.

Заплатената такса, изсквана при кандидатстване за получаването на туристическа или друг тип входна виза, не подлежи на възстановяване, освен с изричното разпореждане на Министерство на външните работи на Кралство Тайланд.

 

 ========================================================================

 Настоятелно молим, кандидастващите за визи да посещават офиса на Консулството не предружени от бебета и малки деца до 3 години.

Адресът на Почетното Консулство е: гр. София 1000, ул. П. Парчевич № 42. (сградата е на ъгъла с бул. Витоша, телефон 02 960 0933)