Информация за предлаганите визи от консулството

Уважаеми туристи, с решение на Тайландското правителство от 29.11.2016 година, кандидатстващите за туристическа виза с еднократно влизане в Тайланд се освобождават от такса за периода от 01. Декември 2016 до 28. Февруари 2017 година, като посещението на Кралството трябва да започне не по-късно от 28 февруари 2017 година. Тази промяна касае единствено еднократните, туристически визи с право на престой до 60 дни и не се отнася до останалите типове визи издавани от Консулството.

Наред с това, гражданите на 19 държави от Европа и Азия, сред които и тези на България ще заплащат за същия период от три месеца такса от 30 Евро или 1000 Бата за туристическата виза с право на престой до 15 дни, получавана от граничните пунктове в Тайланд, вместо досегашната такса от 60 Евро или 2000 Бата.

Искаме да обърнем внимание, че тази промяна не означава отпадане на визовия режим. Както и до сега, влизането в Тайланд с валидна входна виза е абсолютно задължително.

========================================================================

Тук ще намерите пълна информация за предлаганите видове визи, необходимите документи, както и за таксите по издаването им от Почетното Консулство на Кралство Тайланд в град София.

Работното време на Почетното Консулство за кандидатстване и получаване на визи е всеки работен ден - от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 16.30 часа.

Адресът на Почетното Консулство е: гр. София 1000, ул. П. Парчевич № 42. (сградата е на ъгъла с бул. Витоша, телефон 02 960 0933)