Информация за предлаганите визи от консулството

Тайландските власти винаги са изисквали визи за български граждани. С подобен визов режим са още 65 държави освен България. Трябва да се отбележи, че  в момента не съществува никакъв проблем с получаването на тайландска виза от български граждани. От месец юни 2003 година.  Почетният консул на Тайланд в България е упълномощен да издава входни визи за посещение в Кралството и вече не е необходимо на българските граждани да пътуват до Букурещ, където се намира посолството на Тайланд отговарящо за България, както и да се плаща за куриерски разходи.

Тук ще намерите пълна информация за предлаганите видове визи, необходимите документи, както и за таксите по издаването им от Почетното Консулство на Кралство Тайланд в град София.

Работното време на Почетното Консулство за кандидатстване и получаване на визи е всеки работен ден - от 10.00 до 12.30 часа и от 14.00 до 16.30 часа.

Адресът на Почетното Консулство е: гр. София 1000, ул. Парчевич № 42. (сградата е на ъгъла с бул. Витоша)