Цената на Туристическата виза е 30 Евро за едно влизане и 150 Евро за многократно влизане.

Цената на Транзитната виза е 25 Евро за всяко влизане, но не повече от три.

Цената на Non Immigrant визите е 60 Евро за еднократно влизане.

Цената на Многократна Non Immigrant виза е 150 Евро.

Тези цени са в сила от 13 Ноември 2015 година.