Цената на Туристическата виза е 35 Евро за едно влизане и 175 Евро за многократно влизане.

Цената на Транзитната виза е 30 Евро за всяко влизане, но не повече от три.

Цената на Non Immigrant виза е 70 Евро за еднократно влизане.

Цената на Многократна Non Immigrant виза е 175 Евро.

Тези цени са в сила от 15 Юли 2019 година.