Необходими документи
за различните видове виза

Туристическа виза

Транзитна виза

NON-IMIGRANT VISA

В зависимост от типа на визата Консулът може да поиска и допълнителни документи при кандидатстване