Актуализирани изисквания за подаване на документи за Тайландска туристическа виза

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ВИЗА

Молим, да имате предвид, че консулската секция е отворена в понеделник, вторник и сряда от 10:00 до 14:00 часа. Посолството на Кралство Тайланд в Букурещ  и Генералното почетно консулство са затворени по време на български и тайландски национални празници.

Следната информация подлежи на промяна без предварително уведомление.

Еднократна туристическа виза с валидност 90 дни от датата на издаване: Пътуващите следва да влезнат на територията на Кралство Тайланд в рамките на срока, за който е издадена визата. Позволеният престой е 60 дни от датата на пристигане в Кралство Тайланд. Пътниците следва внимателно да проверят печатите, поставени от службата по имиграция, в своите паспорти, с цел проверка на информацията относно разрешената продължителност на техния престой и с цел избягване на пресрочването срока на визата. Моля, да имате предвид, че визата се счита за вече действаща дори ако сте прекарали само един ден на територията на Кралство Тайланд.

Удължаване на престоя: Тези, които биха желали да удължат своя престой или да променят вида на издадената им виза, следва да подадат формуляр за разрешение в офиса на Бюрото по имиграция (http://www.immigration.go.th). Решението за удължаването на престоя, както и това, свързано с промени във вида на издадената виза са обект на преценка на служителя на Бюрото по имиграция на Кралство Тайланд и е възможно да бъдат поискани допълнителни документи или гаранции.

Списък с необходими документи за получаване на туристическа виза:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване за виза (може да се изтегли от www.thaiconsulate.bg);

2. Оригинал на паспорт, както и копие на паспорта (основна страница с информация) с валидност по-голяма от 6 месеца; копие на вече издавани тайландски визи, заедно с копие на печатите за влизане/ излизане от Кралство Тайланд.

3. Копие на карта за самоличност/ карта за пребиваване

4. Две актуални паспортни снимки

5. Здравна застраховка за целия период на престой, с минимално покритие от 50 000 USD за медицински разходи, свързани с престоя на кандидата на територията на Кралство Тайланд. Застраховката трябва да бъде на английски език и да покрива целия период на предвидения престой на кандидата (застраховката може да бъде издадена от всяка международна застрахователна компания или от някоя от посочените на страницата тайландски компании: https://covid19.tgia.org/). Застраховки, издадени на български език, удостоверяващи покритие в български лева, няма да бъдат приемани.

6. Сертификат за ваксинация (дигитален сертификат на ЕС или негов еквивалент), както и сертификат за ваксинация, който дава информация за датата, на която сте получили първата си ваксинационна доза (ако имате поставена ваксина);

7. Документ за местоработата на кандидата на английски език или със сертифициран превод на английски език, който да съдържа информация за заплатата, заеманата длъжност, номер и дата на трудовия договор. Горепосоченият документ може да бъде заменен с удостоверение за месечния доход и удостоверения за упражняване на свободна професия/ собственост на компания, а за пенсионерите с удостоверение за пенсиониране.

8. Копие на финансово извлечение, издадено от банка, удостоверяващо минимум по 30 евро на ден за един възрастен, за целия период на пребиваване в Кралство Тайланд, както и не по-малка от 3000 евро за престой от над 60+30 дни.

9. Потвърждение на резервация за настаняване на английски език, отговарящо на изискванията за влизане на територията на Кралство Тайланд. За повече информация относно последните изисквания за влизане на територията на Кралство Тайланд, моля, посетете: https://bucharest.thaiembassy.org/
 
** Молим, да бъдете информирани, че резервации за настаняване, направени чрез Booking.com НЯМА да бъдат приемани, дори ако на тях е отбелязано, че настаняването е вече ЗАПЛАТЕНО. Властите на Кралство Тайланд приемат предварително заплатени резервации за настаняване, направени чрез Agoda или директни потвърждения за резервации от хотела на кандидатите за виза. Писмото за потвърждение трябва да съдържа имената на гостите на хотела, информация относно офертата, включително относно тестовете RT-PCR, както и за предплатеното потвърждение на резервацията.

***За програмата Phuket Sandbox, часове за RT-PCR тестове могат да бъдат запазени на www.thailandpsas.com

 **** Неваксинирани деца под 12 години, пътуващи с неваксиниран(и) родител(и) или попечител подлежат на карантина в същия срок, предвиден за техните родители/ попечител. Неваксинирани деца от 12 до 18 годишна възраст, пътуващи с напълно ваксиниран(и) родител(и) или попечител могат да влезнат на територията на Коларство Тайланд на основанията на програмата Sandbox заедно с техния/техните родител/и. Неваксинирани деца над 18 годишна възраст подлежат на карантина с продължителност не по-малка от 10 дни.

• Списък на алтернативни хотели за карантина (Alternative Quarantine (AQ) hotels): http://www.hsscovid.com/ или https://bit.ly/3556nel или agoda.com/quarantineth или https://asq.locanation.com/.or asq.ascendtravel.com

• Списък с хотели SHA+ (сертифицирани от тайландските туристически власти като отговарящи на здравните изисквания и изискванията за безопасност, свързани с пандемията от COVID-19): thailandsha.com

10. Настаняване за целия период на престой след Test & Go програма / Sandbox програма/ карантина – хотелска резервация, писмо-покана от член на семейството или приятел в Тайланд. Писмото-покана трябва да бъде придружено от копие на личната карта, както и адресната регистрация или договора за наем на канещия.

11. Такса от 75 евро в брой.(всички допълнителни разходи по куриерските услуги са включени в таксата)

След получаване на визата, пътниците ще трябва да се регистрират за така наречения THAILAND PASS (https://tp.consular.go.th). Пътниците ще трябва да покажат QR Code, генериран чрез системата Thailand Pass по време на чекирането и пристигането си в Кралство Тайланд. Регистрацията трябва да бъде направена поне 7 дни преди планираната дата за заминаване.

Освен изискването за THAILAND PASS, пътниците трябва да представят медицински сертификат на английски език и резултат, издаден от лаборатория (не по-късно от 72 часа преди датата на заминаване), удостоверяващ негативен COVID-19 резултат. Приемат се единствено тестове, направени на принципа “Realtime PCR”.

Предупреждение:

Кандидатите носят отговорност за предоставената информация, съдържаща се във формуляра за кандидатстване и подадените от тях документи. При установяването на невярна информация или опит за фалшифициране на даден документ, Посолството на Кралство Тайланд си запазва правото да откаже издаването на виза, като решението не подлежи на обжалване.
Издаването на визата след подаване на документите в консулството отнема до 21 дни.

Посолството на Кралство Тайланд в Букурещ и Почетното Консулство на Кралство Тайланд в София си запазват правото да отхвърлят: молби за кандидатстване за виза, съдържащи непълна или неправилна информация и документи; молби за кандидатстване за виза от страна на кандидати, които са прекарали повече от 90 дни на територията на Кралство Тайланд през последните 6 месеца, предшестващи датата на подаване на документи, както и на кандидати, които са прекрачили определения срок за престой или са асоциирани с нелегална дейност на територията на Кралство Тайланд.