Правила за подаване на документи за тайландска виза за български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България

Считано от 29 май 2021 г. българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, желаещи да кандидатстват за издаване на виза за Кралство Тайланд, е необходимо да следват следната процедура:

1. Проверка на документи:

Кандидатите за тайландска виза следва да изпратят копие от всички необходими документи и попълнени формуляри на имейл адреса на Посолството на Кралство Тайланд в Букурещ : thaiembassy.BUH@mfa.mail.go.th
След проверка на документите, посолството ще изпрати уведомление до кандидата на неговата/нейната електронна поща, за да определи ден за подаване на документите.

2. Подаване на документи и получаване на виза:

Съществуват две възможности за получаване на виза:

2.1 Подаването на документи може да бъде направено лично в Посолството на Кралство Тайланд в Букурещ с адрес: 12 Vasile Conta Street, Sector 2, Bucharest, Romania:

Таксите за виза се заплащат в брой в евро в Посолство на Кралство Тайланд.

2.2 Подаване на документи в Почетното консулство на Кралство Тайланд в България:

Моля, да имате предвид, че процесът по издаване на виза може да отнеме до 15 дни. Във връзка с това ви препоръчваме да започнете процедурата по подаване на документи за виза поне 3 седмици преди предвидената от вас дата за заминаване.

Регистрация за „сертификат за влизане“ (Certificate of Entry (COE)):

Приложение ТhailandPlus:

*При пристигане в Кралство Тайланд всички чуждестранни граждани трябва да представят медицински сертификат, издаден от лаборатория, удостоверяващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди пътуването изследване по метода (RT-PCR).*